Languages

Genel Bilgi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, “Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu” adı altında 1996 yılında kurulmuştur. Elazığ Sağlık Yüksekokulu 1997 – 1998 yılında Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümleri  ile eğitime başlamıştır. Sağlık Memurluğu Bölümü Yükseköğretim Kurulu başkanlığının 18/05/2007 tarih ve 1849 sayılı yazısı ile Hemşirelik bölümüyle birleştirilmiştir. Fakültemizde Ebelik, Hemşirelik ve Beslenme ve Diyetetik bölümleri olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik Bölümü; eğitim - öğretim ve akademik faaliyetleri, 2015 yılına kadar “Elazığ Sağlık Yüksekokulu” bünyesinde sürdürmüştür. Eylül 2015 tarihinden itibaren ise Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde "Hemşirelik Bölümü" olarak devam etmektedir.

 

LİSANS EĞİTİMİ

Hemşirelik Bölümümüzün eğitim faaliyetleri lisans düzeyinde yürütülmektedir. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde bölgedeki sağlık kurumlarının çoğunda staj yapılabilmektedir. Lisans eğitimi bünyesinde hemşireliğin temel alanlarına yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler barındırmaktadır. Eğitim programı uluslararası Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) standartları ve Bologna uyum sürecine uygun olarak düzenlenmiştir. Lisans eğitiminde 2009 – 2010 eğitim yılından itibaren “İNTÖRNLÜK SİSTEMİ” ne geçilmiştir. Öğrenciler MEVLANA, ERASMUS ve FARABİ programlarından faydalanabilmektedir. Fakültemizin akademik kadrosunda 4 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 

MİSYON

Hemşirelik Bölümü olarak sahip olduğumuz misyon hasta ve sağlam bireylere yönelik sağlığı iyileştirme ve koruma görevini üstlenmiş, hasta ve bakım odaklı hizmet sunan, insan haklarına saygılı, hemşirelik rollerinin tümünün bilincinde olup bunları hayata geçiren, ekip çalışmasının önemini kavramış, bilimsel gelişmeleri takip eden hemşire adayları yetiştirmektir.

 

VİZYON

Hemşirelik Bölümü olarak sahip olduğumuz vizyon dünya standartlarında bir eğitim kalitesi taşıyarak, ileri düzey teknolojiye sahip laboratuvarlarla teknik ve pratik anlamda tam donanımlı hemşire adayları yetiştirmektir.

 

BURSLAR

       Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerimiz ülkemizdeki ilgili bursları alabildiği gibi VEHBİ KOÇ VAKFI'nın burs verdiği   16 üniversite içerisinde yer almanın avantajından yararlanabileceklerdir.

 

HEMŞİRELİK BECERİLERİ LABORATUVARI

      Hemşirelik Becerileri Laboratuvarı’mızda, hemşirelik girişimleri için maketler, hasta ünitesinde bulunabilecek araç gereçler, hasta üzerinde tüm bakımların yapılabileceği hasta bakım simülatörü, hasta yatağı ve tıbbi sarf malzemeleri bulunmaktadır.

Laboratuvarımız, tansiyon ölçme aleti, damar içi, deri altı, intradermal, intramüsküler enjeksiyon maketleri, üriner kateterizasyon maketleri, kan basıncı ölçme kol maketleri, intramüsküler enjeksiyon pedleri, lavman eğitim maketi,  EKG cihazı, oksijen tüpü ve manometresi, defibrilatör cihazı, aspiratör cihazı, acil arabası, ilaç kartı dolabı, atık ayırım ünitesi ve nebülizatör gibi araç gereçler ile yeterli donanıma sahiptir.