Diller

Koordinatörler

 

Koordinatörlük

Koordinatör Dahili
Erasmus   Dr.Öğr. Üyesi. Pınar SOYLAR 4581
Farabi Dr.Öğr. Üyesi. Pınar SOYLAR 4581
 
İNTÖRNLÜK  
İntörn Koordinatörü Dr.Öğr. Üyesi. Pınar SOYLAR 4581
İntörn Ders Koordinatörleri

Öğr.Gör. Güllü YEŞİL

ÖÖğr. Gör.Dr. Hilal TÜRKBEN POLAT

4552

4570

Hemşirelik Becerileri Laboratuvarı Öğr. Gör.Dr. Hilal TÜRKBEN POLAT 4570