Diller

Komisyonlar

1.      Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Serap Parlar Kılıç (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Fatoş Uncu (Üye)

 

2.      Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu

 Yrd. Doç. Dr. Burcu Gül Baykalır (Başkan)

Öğr. Gör. Güllü Yeşil (Üye)

 

3.      Bölüm Web Komisyonu

Öğr. Gör. Didem Çoşkun

 

4.      Bilimsel Etkinlik ve Öğrenci Bilimsel Etkinlikleri Düzenleme Komisyonu

 Öğr. Gör. Dr. Hilal Türkben Polat

Öğr. Gör. Didem Coşkun

Arş. Gör. Nurdilan Şener

Arş. Gör. Askeri Çankaya

 

5.      Yatay - Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu

Yrd. Doç.Dr. Pınar Soylar (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Maral Kargın

Öğr. Gör. Dilek Güneş Dağ

 

6.      Mezuniyet Töreni Hazırlık Komisyonu

Öğr. Gör. Mehmet İrgüren

Öğr. Gör. Özlem İkte Öner

 

7.      Burs Komisyonu

Doç. Dr. Serap Parlar Kılıç

 

8.      Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu

Doç. Dr. Serap Parlar Kılıç (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Burcu Gül Baykalır (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Fatoş Uncu (Üye)

 

9.      Farabi, Mevlana ve Erasmus Koordinatörleri 

Yrd. Doç. Dr. Pınar Soylar

 

10.  Bölüm Kurum İçi Değerlendirme (KALİTE) Komisyonu

Doç. Dr. Serap Parlar Kılıç (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Fatoş Uncu (Üye)

 

11.  Sosyal ve Spor Etkinlikleri Komisyonu

Öğr. Gör. Mehmet İrgüren

Uz.Dr. Kürşat Kargın

Arş. Gör. Askeri Çankaya

Arş. Gör. Nurdilan Şener