Diller

1. Hemşirelik Becerileri Laboratuvarı

Hemşirelik Becerileri Laboratuvarı’mızda, hemşirelik girişimleri için maketler, hasta ünitesinde bulunabilecek araç gereçler, hasta üzerinde tüm bakımların yapılabileceği hasta bakım simülatörü, hasta yatağı ve tıbbi sarf malzemeleri bulunmaktadır.

IV Enjeksiyon Girişim Kol Maketi                                                    Üriner Kateterizasyon Maketi

ıv.jpg        ük.jpg

Laboratuvarımız, tansiyon ölçme aleti, damar içi, deri altı, intradermal, intramüsküler enjeksiyon maketleri, üriner kateterizasyon maketleri, kan basıncı ölçme kol maketleri, intramüsküler enjeksiyon pedleri, lavman eğitim maketi,  EKG cihazı, oksijen tüpü ve manometresi, defibrilatör cihazı, aspiratör cihazı, acil arabası, ilaç kartı dolabı, atık ayırım ünitesi ve nebülizatör gibi araç gereçler ile yeterli donanıma sahiptir.

                          İlaç Kartı Dolabı                                                                ID Enjeksiyon Uygulama Kolu                                                   

        DSC_0021.JPG      dm.jpg     

                           Atık Ayırım Ünitesi                                                       IM Enjeksiyon Uygulama Maketi

     DSC_0025.JPG    im.jpg

                     

                             İLERİ ELEKTRONİK GERİ BİLDİRİMLİ HEMŞİRELİK GİRİŞİM SİMÜLATÖRÜ

ÖZELLİKLERİ

                         maket.jpg

a.      Temel bakım:

1.    Ponksiyon: Göğse ait ponksiyon ve kemik iliği ponksiyonu mevcuttur.

2.    Tansiyon ölçümü, venipunktür ve vastus lateralis intramüsküler enjeksiyon, oldukça gerçekçi kol damarı, damarlara girildiğin­de fark edilebilir bir “girme” hissedilebilir ve kanın geriye hareket etmesi uygun yerleştirmeyi gösterir, deri ve kan damarı de­ğiştirilebilir.

3.    Saç yıkama ve tarama, yüz yıkama, kulak yıkama ve damlalar, ağız bakımı, yapay diş bakımı, suputum emilimi, oksijen solu­numu, oral ve nazal besleme, gastrik lavaj, gastrointestinal dekompresyon, lavman, stoma drenajı, erkek/kadın üretral kateterizayon, erkek/kadın mesane yıkama yapılabilir.

b.     Yazılım

1.    Simüle edilmiş enjeksiyon/infüzyon pompa kullanımı: Multimedya animasyon enjeksiyon pompası ve infüzyon pompasının operasyon prosedürlerini gösterir, operasyon sırasında ilaçlar seçilebilir.

2.    Hemşirelik durumları içerik eğitimi/değerlendirmesi: Yazılım medikal departman, cerrahi departman, acil servis, ICU hasta ba­kımını kapsayan düzinelerce hemşirelik durumu ile gelir ve interaktif multimedya eğitim materyali ile hemşirelik operasyon tes­ti sunar. Yazılım çoklu ilaç tedavisi ve tipik yardımcı muayene, göğüs röntgeni, ultra-ses EKG, 12 kablo EKG vb. sağlar.

3.    içerik/vaka düzenlemesi: Birçok yaygın vaka sunar, animasyon gerçekçi bir şekilde gerçek acil durum vakalarını üretir, acil du­rum vakaları kullanıcının kendisi tarafından düzenlenebilir, patojenik durum değişimleri ve öğrencilerin operasyon süreci ya­zılıma kaydedilir. PETC02 belirlenmesi: Tüp pozisyonun belirlenmesi ve CPR etkinliğinin izlenmesi

c.      Hayati belirtiler simülasyonu

1. Hayati belirtiler simülasyonu: Gözbebeği gözlenmesi, CSTN psödo-renkli    LCD gözbebeği ekranı,  65K renk, RGB, çap ölçe­ği: 1-9mm, simüle edilmiş farklı gözbebeği durumları: Normal, midriyazis, miyozis vb., karotis arter nabzı, hastanın inilti, ök­sürme ve kusma sesinin gerçekçi üretimi.

2. Respirasyon modu: Normal nefes, uğuldayan nefes, Cheyne-stokes nefes, Kussmaul-kien respirasyonu ve Biot’s respirasyonu.

3. Gerçekçi spontan nefes alma, nefes alırken göğüs yükselmesi, nefes frekans ve derinliği ayarlanabilir.

4. Oskültasyon: Normal kalp sesi, anormal kalp sesi, normal nefes sesi, anormal nefes sesi,   normal bağır­sak sesi, anormal bağırsak sesi gibi düzinelerce ses sunar.

 

TEMEL HEMŞİRELİK GİRİŞİM UYGULAMALARI MANKENİ

grşm.jpg

Saç ve yüz yıkama, saç tarama, göz ve kulak yıkama ve uygulaması, ağız kavitesi ve yapay diş bakımı, endotrakeal entübasyon, oksijen solunumu, oral ve nazal besleme, gastrolavaj, göğüs kavitesinde ana organlar, venipunktur, enjeksiyon, kan transfüzyonu (kol), deltoid kası, deri altı enjeksiyonu, vastus lateralis enjeksiyonu, göğüs kavitesi, abdominal kavite, karaciğer, kemik iliği ve lumbar ponksiyon, lavman, kadın üretral kateterizasyon, erkek üretral kateterizasyon, kadın mesane yıkama, erkek mesane yıkama, ostomi, kalça intramüsküler enjeksiyon, abdominal kavitede ana organlar, holistik hemşirelik bakımı: sünger banyosu, kıyafetlerin değişimi, soğuk ve sıcak tedavi, uzuv eklemleri: bükülme, dönme, aşağı ve yukarı hareket, travma değerlendirmesi ve bakımı: yıkama, dezenfeksiyon, yaranın sarılması, kanama durdurma ve bandajlama